Onze MuziekLessen

voor Meer- en Hoogbegaafde Kinderen

Muziek maken legt een natuurlijke verbinding tussen hoofd en hart.

 

Heeft je kind wat extra uitdaging nodig? Gaat het op school allemaal erg gemakkelijk, maar heb je het idee dat je kind nog niet heeft geleerd om ‘te leren’? Of heb je juist de indruk dat je kind niet laat zien wat het in zich heeft en misschien onderpresteert?

 

muziek OP MAAT

helpt kinderen en hun ouders om op een natuurlijke en plezierige manier te ontdekken wat (eventuele) hoogbegaafdheid voor hen betekent.

Kinderen maken een speelse start met muziek maken en daarnaast krijgen ouders advies hoe ze hun kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Meer weten?
Plan een intakegesprek.


 

SPECIFIEKE UITDAGINGEN

Kinderen met een cognitief talent leren op een andere manier dan andere kinderen. Zij en hun ouders komen daardoor voor specifieke uitdagingen te staan. Muziek maken doet een beroep op verschillende functies in ons brein. Wanneer meer- en hoogbegaafde kinderen een muziekinstrument leren bespelen, worden ze uitgedaagd om hun brein anders te gebruiken dan ze gewend zijn. Dat gaat niet vanzelfsprekend allemaal in een keer goed en levert vaak eerst wat weerstand op. Maar hoe jonger een kind leert wat het betekent om ‘te leren’, hoe beter het is: jong geleerd is oud gedaan. Ook is het voor deze kinderen fijn om in een ‘normale’ vrijetijdssetting zoals muziekles, samen met andere kinderen te kunnen werken aan hun levensvaardigheden.

 

BEGELEIDING ‘OP MAAT’

Ik bied deze kinderen en hun ouders begeleiding op maat. Ieder kind is anders en loopt, al dan niet door zijn of haar hoogbegaafdheid, tegen specifieke problemen aan. Door middel van een (kort) coachingstraject kan ik je helpen om te kijken welke problemen er spelen en kunnen we samen op zoek gaan naar oplossingen.

Ook als je kind al elders muzieklessen volgt, en bijvoorbeeld problemen ondervindt bij het oefenen, kun je contact opnemen. ….

Wil je meer weten of een proefles aanvragen? Neem dan gerust contact op.

 

CURSUSINFORMATIE Muziekles hoogbegaafd

Een begeleidingstraject door Muziek op Maat kan er als volgt uitzien:

 

Voorbeeld Oriëntatiecursus Muziek

Je kind krijgt 10 muzieklessen en jij als ouder leert hoe je je kind het beste kan begeleiden.

  • intakegesprek 30 min

  • 10 muzieklessen a 30 min voor het kind

  • 3x 30 min ouderbegeleiding

  • evaluatiegesprek

 

Begeleiding bij muzieklessen elders

Volgt je kind al ergens anders muzieklessen, maar wil je leren hoe je je kind beter kan begeleiden zodat de lessen en het thuis oefenen soepeler verlopen?

In een kort coachingstraject bied ik jou en je kind inzicht
en tips: 

  • intakegesprek 30 min

  • 3x 30 min begeleiding bij het studeren/muziekles

  • evaluatiegesprek

 

Begeleiding op maat

Geen kind is het hetzelfde. Daarom werk ik graag op maat. Tijdens het intakegesprek bespreken we je hulpvraag en jouw individuele begeleidingstraject.

 

Kennismaking

Ben je geïnteresseerd in de diensten van Muziek op Maat? Mail of bel dan om een afspraak te maken voor een eerste kennismaking.

 
 

Muziek op Maat helpt kinderen en hun ouders om op een plezierige en natuurlijke manier te

ontdekken wat (eventuele) hoogbegaafdheid voor hen betekent.